Projekts

 

2019. gada                                                                       Rīkojums Nr.

Rīgā                                                                                  (prot. Nr.            . §)

 

Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā

 

1. Saskaņā ar Sporta likuma 14. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 26 „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru” 2. punktu, piešķirt naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā 2018. gada nogalē un 2019. gadā:

1.1. Latvijas Taekvondo federācijas sportistei Inesei Tarvidai par pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu – 10 245 euro (tai skaitā 2 030 euro nodokļu samaksai);

1.2. sportistes I.Tarvidas trenerim Markusam Kolēfelam (Markus Kohlöffel) –  5 122 euro (tai skaitā 1833 euro nodokļu samaksai);

1.3. Latvijas Basketbola savienības sportistam Kārlim Paulam Lasmanim par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto otro vietu – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.4. Latvijas Basketbola savienības sportistam Naurim Miezim par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto otro vietu – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.5. Latvijas Basketbola savienības sportistam Agnim Čavaram par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto otro vietu – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.6. Latvijas Basketbola savienības sportistam Edgaram Krūmiņam par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto otro vietu – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.7. sportistu K.P.Lasmaņa, N.Mieža, A.Čavara, E.Krūmiņa trenerim Raimondam Feldmanim – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.8. sportistus K.P.Lasmani, N.Miezi, A.Čavaru, E.Krūmiņu apkalpojošam sporta darbiniekam Artūram Strēlniekam – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.9. sportistus K.P.Lasmani, N.Miezi, A.Čavaru, E.Krūmiņu apkalpojošam sporta darbiniekam Oskaram Urbanovičam – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.10. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Oskaram Ķibermanim par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.11. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Matīsam Miknim par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.12. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Arvim Vilkastem par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.13. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Jānim Strengam par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.14. sportistu O.Ķibermaņa, M.Mikņa, A.Vilkastes, J.Strengas trenerim Sandim Prūsim – 12 806 euro (tai skaitā 2 619 euro nodokļu samaksai);

1.15. sportistu O.Ķibermaņa, M.Mikņa, A.Vilkastes, J.Strengas trenerim Jānim Ozolam – 7 684 euro (tai skaitā 1 441 euro nodokļu samaksai);

1.16. sportistus O.Ķibermani, M.Mikni, A.Vilkasti, J.Strengu apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Kaupem – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.17. sportistus O.Ķibermani, M.Mikni, A.Vilkasti, J.Strengu apkalpojošajam sporta darbiniekam Viesturam Pērkonam – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.18. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Martinam Dukuram par pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu skeletonā – 28 458 euro (tai skaitā 6 219 euro nodokļu samaksai);

1.19. sportista M. Dukura trenerim Dainim Dukuram – 7 114 euro (tai skaitā 1 309 euro nodokļu samaksai);

1.20. sportista M. Dukura trenerim Mihailam Arhipovam – 2 846 euro;

1.21. sportistu M.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Krūmiņam – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);

1.22. sportistu M.Dukuru apkalpojošajam sporta darbiniekam Edvīnam Lešenkovam – 2 134 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);

1.23. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Ullai Zirnei par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.24. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Kendijai Aparjodei par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.25. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Oskaram Gudramovičam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.26. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Pēterim Kalniņam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.27. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristenam Putinam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.28. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Imantam Marcinkēvičam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 2 794 euro (tai skaitā 316 euro nodokļu samaksai);

1.29. sportistu U.Zirnes, K.Aparjodes, O.Gudramoviča, P.Kalniņa, K.Putina, I.Marcinkēviča trenerim Mārtiņam Rubenim – 1 928 euro (tai skaitā 659 euro nodokļu samaksai);

1.30. sportistu U.Zirnes, K.Aparjodes, O.Gudramoviča, P.Kalniņa, K.Putina, I.Marcinkēviča trenerim Sandrim Bērziņam – 1 928 euro (tai skaitā 659 euro nodokļu samaksai);

1.31. sportistu U.Zirnes, K.Aparjodes, O.Gudramoviča, P.Kalniņa, K.Putina, I.Marcinkēviča trenerim Kristapam Mauriņam – 1 928 euro (tai skaitā 659 euro nodokļu samaksai);

1.32. sportistu U.Zirnes, K.Aparjodes, O.Gudramoviča, P.Kalniņa, K.Putina, I.Marcinkēviča trenerim Mihailam Arhipovam – 1 173 euro (tai skaitā 928 euro nodokļu samaksai);

1.33. sportistus U.Zirni, K.Aparjodi, O.Gudramoviču, P.Kalniņu, K.Putinu, I.Marcinkēviču apkalpojošajam sporta darbiniekam Kasparam Konrādam – 671 euro (tai skaitā 16 euro nodokļu samaksai);

1.34. sportistus U.Zirni, K.Aparjodi, O.Gudramoviču, P.Kalniņu, K.Putinu, I.Marcinkēviču apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 251 euro;

1.35. sportistus U.Zirni, K.Aparjodi, O.Gudramoviču, P.Kalniņu, K.Putinu, I.Marcinkēviču apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 251 euro;

1.36. sportistus U.Zirni, K.Aparjodi, O.Gudramoviču, P.Kalniņu, K.Putinu, I.Marcinkēviču apkalpojošajam sporta darbiniekam Oskaram Urbanovičam – 251 euro;

1.37. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas sportistam Helvijam Lūsim par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto otro vietu bobslejā četriniekiem – 3 202 euro (tai skaitā 410 euro nodokļu samaksai);

1.38. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistei Rebekai Kohai par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 14 229 euro (tai skaitā 2 946 euro nodokļu samaksai);

1.39. sportistes R.Kohas trenerim Eduardam Andruškevičam – 7 114 euro (tai skaitā 1 898 euro nodokļu samaksai);

1.40. Latvijas Svarcelšanas federācijas sportistam Ritvaram Suharevam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.41. sportista R.Suhareva trenerim Eduardam Andruškevičam – 2 561 euro;

1.42. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Kristeram Aparjodam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.43. sportista K.Aparjoda trenerim Mārtiņam Rubenim – 589 euro;

1.44. sportista K.Aparjoda trenerim Sandrim Bērziņam – 589 euro;

1.45. sportista K.Aparjoda trenerim Kristapam Mauriņam – 589 euro;

1.46. sportista K.Aparjoda trenerim Mihailam Arhipovam – 359 euro;

1.47. sportistu K.Aparjodu apkalpojošajam sporta darbiniekam Kasparam Konrādam – 205 euro;

1.48. sportistu K.Aparjodu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 77 euro;

1.49. sportistu K.Aparjodu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 77 euro;

1.50. sportistu K.Aparjodu apkalpojošajam sporta darbiniekam Oskaram Urbanovičam – 77 euro;

1.51. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīzai Caucei par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.52. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Ināram Kivleniekam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.53. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Andrim Šicam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557euro nodokļu samaksai);

1.54. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Jurim Šicam par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu kamaniņu sportā stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.55. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica, J.Šica trenerim Mārtiņam Rubenim – 1 767 euro (tai skaitā 80 euro nodokļu samaksai);

1.56. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica, J.Šica trenerim Sandrim Bērziņam – 1 767 euro (tai skaitā 80 euro nodokļu samaksai);

1.57. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica, J.Šica trenerim Kristapam Mauriņam – 1 767 euro (tai skaitā 80 euro nodokļu samaksai);

1.58. sportistu E.Cauces, I.Kivlenieka, A.Šica, J.Šica trenerim Mihailam Arhipovam – 1 076 euro;

1.59. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu, J.Šicu apkalpojošajam sporta darbiniekam Kasparam Konrādam – 614 euro;

1.60. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu, J.Šicu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 230 euro;

1.61. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu, J.Šicu apkalpojošajam sporta darbiniekam Agrim Potašam – 230 euro;

1.62. sportistus E.Cauci, I.Kivlenieku, A.Šicu, J.Šicu apkalpojošajam sporta darbiniekam Oskaram Urbanovičam – 230 euro;

1.63. Latvijas Basketbola savienības sportistei Baibai Eglītei par Eiropas čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.64. Latvijas Basketbola savienības sportistei Kristīnai Petermanei par Eiropas čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.65. Latvijas Basketbola savienības sportistei Lienei Stalidzānei par Eiropas čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.66. Latvijas Basketbola savienības sportistei Ievai Kūlītei par Eiropas čempionātā 3x3 basketbolā izcīnīto trešo vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.67. sportistu B.Eglītes, K.Petermanes, L.Stalidzānes, I.Kūlītes trenerim Kristapam Saulītim – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.68. sportistu B.Eglītes, K.Petermanes, L.Stalidzānes, I.Kūlītes trenerim Naurim Metniekam – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.69. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Anastasijai Kravčenokai par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā – 10 672 euro (tai skaitā 2 128 euro nodokļu samaksai);

1.70. Latvijas Volejbola federācijas sportistei Tīnai Laurai Graudiņai par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu pludmales volejbolā – 10 672 euro (tai skaitā 2 128 euro nodokļu samaksai);

1.71. sportistu A.Kravčenokas un T.L.Graudiņas trenerim Genādijam Samoilovam – 2 668 euro (tai skaitā 287 euro nodokļu samaksai);

1.72. sportistu A.Kravčenokas un T.L.Graudiņas trenerim Andrim Krūmiņam – 2 668 euro (tai skaitā 287 euro nodokļu samaksai);

1.73. sportistes A.Kravčenoku un T.L.Graudiņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārim Eikenam – 2 668 euro (tai skaitā 287 euro nodokļu samaksai);

1.74. sportistes A.Kravčenoku un T.L.Graudiņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Aivim Kokinam – 2 668 euro (tai skaitā 287 euro nodokļu samaksai);

1.75. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas sportistei Zanei Embrektei par Pasaules Nedzirdīgo čempionātā peldēšanā izcīnīto pirmo vietu 200 m brīvajā stilā – 28 458 euro (tai skaitā 6 219 euro nodokļu samaksai);

1.76. sportistes Z.Embrektes trenerei Gaļinai Brokai – 7 114 euro (tai skaitā 1 309 euro nodokļu samaksai);

1.77. sportisti Z.Embrekti apkalpojošajai sporta darbiniecei Ivetai Krazei – 7 114 euro (tai skaitā 1 309 euro nodokļu samaksai);

1.78. Latvijas Paralimpiskās komitejas sportistam Rihardam Snikam par Eiropas čempionātā para iejādē izcīnīto trešo vietu  – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.79. sportista R.Snika trenerei Dariai Tikhomirovai – 1 024 euro;

1.80. sportista R.Snika trenerei Agnesei Kukainei – 768 euro;

1.81. sportistu R.Sniku apkalpojošajai sporta darbiniecei Irinai Andrusai – 512 euro;

1.82. sportistu R.Sniku apkalpojošajam sporta darbiniekam Kasparam Iesaliņam – 256 euro;

1.83. Latvijas Kanoe federācijas sportistam Robertam Akmenim par pasaules U-23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu smaiļošanā 200 m distancē – 8 538 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.84. sportista R.Akmens trenerim Aleksandram Timoškevičam – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.85. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistam Krišjānim Suntažam par Eiropas čempionātā U-20 izcīnīto otro vietu šķēpmešanā – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.86. sportista K.Suntaža trenerim Mārcim Štrobinderam – 2 561 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.87. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Rūtai Katei Lasmanei par Eiropas čempionātā U-20 izcīnīto trešo vietu trīssoļlēkšanā – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.88. sportiste R.K.Lasmanes trenerim Jurim Petrovam – 1 537 euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.89. Latvijas Vieglatlētikas savienības sportistei Sindijai Bukšai par Eiropas U-23 čempionātā izcīnīto pirmo vietu 200 m skrējienā – 8 538 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.90. sportistes S.Bukšas trenerei Mārītei Lūsei – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.91. Latvijas Taekvondo federācijas sportistei Jolantai Tarvidai par Eiropas čempionātā U-21 izcīnīto pirmo vietu – 8 538 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.92. sportistes J.Tarvidas trenerim Markusam Kolēfelam (Markus Kohlöffel) –  4 269 euro;

1.93. Latvijas Cīņas federācijas sportistei Raminai Mamedovai par Eiropas čempionātā U-20 brīvajā cīņā izcīnīto trešo vietu – 3 074 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.94. sportistes R.Mamedovas trenerei Irinai Petrovai – 768 euro;

1.95. sportistes R.Mamedovas trenerei Ļubovai Kapilovai – 768 euro;

1.96. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistei Elīnai Ievai Vītolai par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu – 5 123 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.97. sportistes E.I. Vītolas trenerim Zintim Šaicānam – 692 euro;

1.98. sportistes E.I. Vītolas trenerim Pēterim Cīmanim – 512 euro;

1.99. sportistes E.I. Vītolas trenerim Kasparam Dumpim – 435 euro;

1.100. sportistes E.I. Vītolas trenerim Aivaram Kalniņam – 359 euro;

1.101. sportisti E.I.Vītolu apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Ozoliņam – 359 euro;

1.102. sportisti E.I.Vītolu apkalpojošajai sporta darbiniecei Ingrīdai Amantovai – 102 euro;

1.103. sportisti E.I.Vītolu apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 102 euro;

1.104. Latvijas Basketbola savienības sportistam Armandam Ginteram par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā U-23 izcīnīto otro vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.105. Latvijas Basketbola savienības sportistam Linardam Jaunzemam par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā U-23 izcīnīto otro vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.106. Latvijas Basketbola savienības sportistam Robertam Pāžem par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā U-23 izcīnīto otro vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.107. Latvijas Basketbola savienības sportistam Nilam Ozoliņam par pasaules čempionātā 3x3 basketbolā U-23 izcīnīto otro vietu – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.108. sportistu A.Gintera, L.Jaunzema, R.Pāžes, N.Ozoliņa trenerim Edijam Šleseram – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.109. sportistus A.Ginteru, L.Jaunzemu, R.Pāži, N.Ozoliņu apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Ārem – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.110. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Gintam Bērziņam par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu komandu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557euro nodokļu samaksai);

1.111. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Mārtiņam Botam par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu komandu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.112. Latvijas Kamaniņu sporta federācijas sportistam Robertam Plūmem par Eiropas čempionātā junioriem izcīnīto otro vietu komandu stafetē – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.113. sportistu G.Bērziņa, M.Bota, R.Plūmes trenerim Zintim Šaicānam – 1 556 euro (tai skaitā 190 euro nodokļu samaksai);

1.114. sportistu G.Bērziņa, M.Bota, R.Plūmes trenerim Pēterim Cīmanim – 1 153 euro (tai skaitā 56 euro nodokļu samaksai);

1.115. sportistu G.Bērziņa, M.Bota, R.Plūmes trenerim Kasparam Dumpim – 980 euro;

1.116. sportistu G.Bērziņa, M.Bota, R.Plūmes trenerim Aivaram Kalniņam – 807 euro;

1.117. sportistus G.Bērziņu, M.Botu, R.Plūmi apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Ozoliņam – 807 euro;

1.118. sportistus G.Bērziņu, M.Botu, R.Plūmi apkalpojošajai sporta darbiniecei Ingrīdai Amantovai – 230 euro;

1.119. sportistus G.Bērziņu, M.Botu, R.Plūmi apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Krūzei – 230 euro;

1.120. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistam Edvardam Glāzeram par pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu BMX jauktajām komandām – 1 383 euro;

1.121. Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sportistei Airisai Galiņai par pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīto ceturto vietu BMX jauktajām komandām – 1 383 euro;

1.122. sportistu E.Glāzera un A.Galiņas trenerim Olafam Lakučam – 692 euro;

1.123. sportistu E.Glāzera un A.Galiņas trenerim Jānim Šķeperim – 692 euro;

1.124. Latvijas Ielu vingrošanas federācijas sportistam Danielam Laizānam par pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu brīvā stila kategorijā – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.125. sportista D.Laizāna trenerim Sergejam Kostiļevam – 4 268 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.126. Latvijas Dambretes federācijas sportistam Guntim Valnerim par pasaules čempionātā 100 lauciņu dambretē izcīnīto trešo vietu – 3 073 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.127. sportista G.Valnera trenerim Raimondam Vipulim – 1 537 euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.128. Latvijas Slēpošanas federācijas sportistam Raimo Vīgantam par pasaules čempionātā rollerslēpošanā izcīnīto trešo vietu – 3 073 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.129. sportista R.Vīganta trenerim Dainim Vuškānam - 384 euro;

1.130. sportista R.Vīganta trenerim Jānim Puidam - 384 euro;

1.131. sportistu R.Vīgantu apkalpojošajam sporta darbiniekam Artim Vīgantam - 384 euro;

1.132. sportistu R.Vīgantu apkalpojošajam sporta darbiniekam Andim Puidam - 384 euro;

1.133. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Kasparam Stupelim par pasaules čempionātā blakusvāģu klasē izcīnīto pirmo vietu – 8 537 euro (tai skaitā 1 637 euro nodokļu samaksai);

1.134. sportista K.Stupeļa trenerim Jurim Ģērmanim – 1 067 euro;

1.135. sportistu K.Stupeli apkalpojošajai sporta darbiniecei Lienei Iklāvai – 1 067 euro;

1.136. sportistu K.Stupeli apkalpojošajam sporta darbiniekam Guntim Stupelim – 1 067 euro;

1.137. sportistu K.Stupeli apkalpojošajam sporta darbiniekam Sentim Kārkliņam – 1 067 euro;

1.138. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Ņikitam Lijcam par pasaules čempionāta kopvērtējumā izcīnīto otro vietu Formula4 laivu klasē – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.139. sportista Ņ.Lijca trenerim Aleksandram Lijcam – 1 280 euro;

1.140. sportista Ņ.Lijca trenerim Filipam Derjabinam – 1 280 euro;

1.141. Latvijas Sambo federācijas sportistam Viktoram Reško par 2018.gada pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu – 3 073 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.142. sportista V.Reško trenerim Jurijam Poļakovam – 1 537 euro (tai skaitā 27euro nodokļu samaksai);

1.143. Latvijas Aerokluba sportistam Kārlim Grosam par pasaules dronu čempionātā izcīnīto trešo vietu F3U klasē – 3 073 euro (tai skaitā 380 euro nodokļu samaksai);

1.144. sportista K.Grosa trenerim Mārtiņam Vaitkevicam - 769 euro;

1.145. sportistu K.Grosu pakalpojošajam sporta darbiniekam Gintam Gailim - 769 euro;

1.146. Latvijas Makšķerēšanas federācijas sportistam Gintam Zeiļam par pasaules čempionātā spiningošanā no laivas izcīnīto trešo vietu – 2 305 euro (tai skaitā 203 euro nodokļu samaksai);

1.147. Latvijas Makšķerēšanas federācijas sportistam Ivaram Ricikam par pasaules čempionātā spiningošanā no laivas izcīnīto trešo vietu – 2 305 euro (tai skaitā 203 euro nodokļu samaksai);

1.148. Latvijas Makšķerēšanas federācijas sportistam Armandam Ērglim par pasaules čempionātā spiningošanā no laivas izcīnīto trešo vietu – 2 305 euro (tai skaitā 203 euro nodokļu samaksai);

1.149. Latvijas Makšķerēšanas federācijas sportistam Kasparam Holmam par pasaules čempionātā spiningošanā no laivas izcīnīto trešo vietu – 2 305 euro (tai skaitā 203 euro nodokļu samaksai);

1.150. sportistus G.Zeiļu, I.Riciku, A.Ērgli, K.Holmu apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārim Auziņam – 1 153 euro;

1.151. sportistus G.Zeiļu, I.Riciku, A.Ērgli, K.Holmu apkalpojošajam sporta darbiniekam Viktoram Salimgajevam – 1 153 euro;

1.152. sportistus G.Zeiļu, I.Riciku, A.Ērgli, K.Holmu apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Briedim – 1 153 euro;

1.153. sportistus G.Zeiļu, I.Riciku, A.Ērgli, K.Holmu apkalpojošajam sporta darbiniekam Armandam Gerikam – 1 153 euro;

1.154. Latvijas armvrestlinga federācijas sportistam Vladislavam Krasovskim par pasaules čempionātā armvrestlingā izcīnītu otro vietu – 5 122 euro (tai skaitā 851 euro nodokļu samaksai);

1.155. sportista V.Krasovska trenerim Raimondam Liepiņam – 2 561 euro (tai skaitā 439 euro nodokļu samaksai);

1.156. Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Martam Smolko par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu Latīņamerikas dejās – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.157. Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Tīnai Bazīkinai par pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu Latīņamerikas dejās – 3 842 euro (tai skaitā 557 euro nodokļu samaksai);

1.158. Latvijas Šaušanas federācijas sportistam Ernestam Erbam par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu 25m/50m ložu šaušanā – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.159. sportista E.Erba trenerim Vilnim Celmiņam – 2 135 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);

1.160. Latvijas Armvrestlinga federācijas sportistam Sandrim Šedim par Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu – 1 537 euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.161. sportista S.Šeda trenerim Raimondam Liepiņam - 769 euro;

1.162. Latvijas Aerokluba sportistam Vladislavam Dreijeram par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu F1B klasē – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.163. sportista V.Dreijera trenerim Viktoram Rošonokam – 2 135 euro (tai skaitā 164 euro nodokļu samaksai);

1.164. Latvijas Aerokluba sportistam Tomam Īvānam par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto pirmo vietu vēja tuneļu lidošanā – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.165. sportista T.Īvāna trenerei Veronikai Īvānei – 1 067 euro;

1.166. sportistu T.Īvānu apkalpojošajam sporta darbiniekam Gintam Gailim – 1 067 euro;

1.167. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Mārtiņam Seskam par Eiropas rallija čempionātā izcīnīto pirmo vietu ERC3 klasē – 3 202 euro (tai skaitā 410 euro nodokļu samaksai);

1.168. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Renāram Francim par Eiropas rallija čempionātā izcīnīto pirmo vietu ERC3 klasē – 3 202 euro (tai skaitā 410 euro nodokļu samaksai);

1.169. sportistu M.Seska un R.Franča trenerim Uldim Briedim – 1 067 euro;

1.170. sportistus M.Sesku un R.Franci apkalpojošajai sporta darbiniecei Andai Treijai – 1 067 euro;

1.171. sportistus M.Sesku un R.Franci apkalpojošajam sporta darbiniekam Artim Lagzdiņam – 1 067 euro;

1.172. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Ervīnam Grencim par Eiropas autokrosa čempionātā izcīnīto trešo vietu Super Buggy klasē – 1 537euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.173. sportista E.Grenča trenerim Uģim Traubergam – 192 euro;

1.174. sportistu E.Grenci apkalpojošajam sporta darbiniekam Mārtiņam Segliņam – 192 euro;

1.175. sportistu E.Grenci apkalpojošajai sporta darbiniecei Zanei Ķilpei – 192 euro;

1.176. sportistu E.Grenci apkalpojošajai sporta darbiniecei Jolantai Grencei – 192 euro;

1.177. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Edgaram Siliņam Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu 250cc4T klasē – 2 562 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.178. sportista E.Siliņa trenerei Anitai Siliņai – 427 euro;

1.179. sportista E.Siliņa trenerim Eigidijam Siliņam – 427 euro;

1.180. sportistu E.Siliņu apkalpojošajai sporta darbiniecei Andrai Siliņai – 427 euro;

1.181. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Andžejam Ļebedevam Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;

1.182. Latvijas Motosporta federācijas sportistam Oļegam Mihailovam Eiropas čempionātā spīdvejā pāriem izcīnīto trešo vietu – 1 153 euro;

1.183. sportistu A.Ļebedeva un O.Mihailova trenerim Nikolajam Kokinam – 576 euro;

1.184. sportistu A.Ļebedeva un O.Mihailova trenerim Nikolajam Tomilinam – 576 euro;

1.185. Latvijas Bridža federācijas sportistei Jeļenai Alfejevai par Eiropas jaukto komandu čempionātā bridžā izcīnīto otro vietu – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);

1.186. Latvijas Bridža federācijas sportistei Maijai Romanovskai par Eiropas jaukto komandu čempionātā bridžā izcīnīto otro vietu – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);

1.187. Latvijas Bridža federācijas sportistam Mārtiņam Lorencam par Eiropas jaukto komandu čempionātā bridžā izcīnīto otro vietu – 1 921 euro (tai skaitā 115 euro nodokļu samaksai);

1.188. sportistu J.Alfejevas, M.Romanovskas, M.Lorenca trenerim Kārlim Rubinam – 2 882 euro (tai skaitā 336 euro nodokļu samaksai);

1.189. Latvijas Sporta deju federācijas sportistam Edgaram Līnim par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu standartdejās – 1 153 euro;

1.190. Latvijas Sporta deju federācijas sportistei Elīzai Ancānei par pasaules kausa kopvērtējumā izcīnīto trešo vietu standartdejās – 1 153 euro;

1.191. sportistu E.Līņa un E.Ancānes trenerim Raimondam Piševam – 1 153 euro;

1.192. Latvijas Ūdens motosporta federācijas sportistam Uvim Slakterim par Eiropas čempionātā izcīnīto otro vietu Formula2 klasē – 2 562 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.193. sportista U.Slaktera trenerim Miervaldim Zaharčenokam – 256 euro;

1.194. sportistu U.Slakteri apkalpojošajam sporta darbiniekam Aldim Lakovičam-Lakovicam – 256 euro;

1.195. sportistu U.Slakteri apkalpojošajam sporta darbiniekam Aivaram Lenertam – 256 euro;

1.196. sportistu U.Slakteri apkalpojošajam sporta darbiniekam Henrijam Paeglim – 256 euro;

1.197. sportistu U.Slakteri apkalpojošajam sporta darbiniekam Jurim Slavītim – 256 euro;

1.198. Latvijas Republikas Biljarda federācijas sportistei Annai Prisjažņukai par Eiropas čempionātā snūkerā izcīnīto trešo vietu – 1 537 euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.199. sportistes A.Prisjažņukas trenerim Sergejam Sergejevam – 769 euro;

1.200. Latvijas Republikas Biljarda federācijas sportistam Kasparam Turkam par Eiropas čempionātā pūlā izcīnīto otro vietu ratiņkrēslā – 2 562 euro (tai skaitā 262 euro nodokļu samaksai);

1.201. sportista K.Turka trenerim Andrejam Bulim – 1 281 euro;

1.202. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Nikolajam Grjazinam par Eiropas rallija čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 4 269 euro (tai skaitā 655 euro nodokļu samaksai);

1.203. sportista N.Grjazina trenerim Ģirtam Krūzmanim – 427 euro;

1.204. sportistu N.Grjazinu apkalpojošajam sporta darbiniekam Jānim Kuplim – 427 euro;

1.205. sportistu N.Grjazinu apkalpojošajam sporta darbiniekam Arvo Himičam – 427 euro;

1.206. sportistu N.Grjazinu apkalpojošajam sporta darbiniekam Sergejam Čerņavskim – 427 euro;

1.207. sportistu N.Grjazinu apkalpojošajai sporta darbiniecei Diānai Naglei – 427 euro;

1.208. Latvijas Automobiļu federācijas sportistam Artim Baumanim par Eiropas rallijkrosa čempionātā izcīnīto trešo vietu Super1600 klasē – 1 537 euro (tai skaitā 27 euro nodokļu samaksai);

1.209. sportista A.Baumaņa trenerim Andrim Baumanim – 154 euro;

1.210. sportistu A.Baumani apkalpojošajam sporta darbiniekam Robertam Jansonam – 154 euro;

1.211. sportistu A.Baumani apkalpojošajam sporta darbiniekam Rihardam Baumanim – 154 euro;

1.212. sportistu A.Baumani apkalpojošajam sporta darbiniekam Kristam Kalniņam – 154 euro;

1.213. sportistu A.Baumani apkalpojošajai sporta darbiniecei Signei Baumanei – 154 euro;

1.214. Latvijas Basketbola savienībai sporta veida attīstībai par sieviešu nacionālās izlases dalību Eiropas čempionātā – 65 000 euro;

1.215. Latvijas Basketbola savienībai 3x3 basketbola attīstībai par  vīriešu nacionālās izlases pasaules čempionātā izcīnīto otro vietu un sieviešu nacionālās izlases Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu – 15 000 euro;

1.216. Latvijas Hokeja federācijai sporta veida attīstībai par vīriešu nacionālās izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā – 60 000 euro;

1.217. Latvijas Svarcelšanas federācijai sporta veida attīstībai par R.Kohas Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu un R.Suhareva Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu – 26 000 euro;

1.218. Latvijas Taekvondo federācijai sporta veida attīstībai par I.Tarvidas pasaules čempionātā izcīnīto trešo vietu – 26 000 euro;

1.219. Latvijas Volejbola federācijai pludmales volejbola attīstībai par A.Kravčenokas un T.L.Graudiņas Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 26 000 euro;

1.220. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai bobsleja attīstībai par O.Ķibermaņa, M.Mikņa, A.Vilkastes, J.Strengas pasaules čempionātā bobslejā četriniekiem izcīnīto otro vietu – 26 000 euro;

1.221. Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai skeletona attīstībai par M.Dukura pasaules čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 26 000 euro;

1.222. Latvijas Paralimpiskajai komitejai paralimpiskā sporta attīstībai par R.Snika izcīnīto trešo vietu Eiropas čempionātā – 26 000 euro;

1.223. Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijai nedzirdīgo sporta attīstībai par Z.Embrektes Pasaules Nedzirdīgo čempionātā izcīnīto pirmo vietu – 26 000 euro;

1.224. Latvijas Kamaniņu sporta federācijai sporta veida attīstībai par stafetes komandas Eiropas čempionātā izcīnīto trešo vietu – 26 000 euro;

1.225. Latvijas Kērlinga asociācijai par sieviešu nacionālās izlases Eiropas čempionātā izcīnīto piekto vietu un dalību pasaules čempionāta finālturnīrā – 21 206 euro;

1.226. Latvijas Lakrosa federācijai par sieviešu nacionālās izlases dalību Eiropas čempionātā – 12 000  euro;

1.227. Latvijas Florbola savienībai sporta veida attīstībai par vīriešu nacionālās izlases dalību pasaules čempionāta finālturnīrā un izcīnīto piekto vietu – 27 000 euro.

 

 2. Lai nodrošinātu šā rīkojuma 1. punktā minēto naudas balvu izmaksu, Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi nepare­dzētiem gadījumiem” piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 073 438 euro (tai skaitā 103 985 euro nodokļu samaksai).

 

 

Ministru prezidents                                             Arturs Krišjānis Kariņš

 

 

Izglītības un zinātnes ministre                             Ilga Šuplinska

 

Iesniedzējs:

Izglītības un zinātnes ministre                             Ilga Šuplinska

 

 

Vizē:

Valsts sekretāre                                                                    Līga Lejiņa

 

 

 

Roze 67047933

santa.roze@izm.gov.lv